Programowanie Java

Kogo zapraszamy:

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób chcących rozpocząć pracę z programowaniem w oparciu o język Java. Uczestnik po ukończeniu szkolenia zdobywa umiejętność samodzielnego programowania w języku Java z użyciem dostępnych klas oraz narzędzi OpenSource wykorzystywanych w programowaniu.

Termin, organizacja i metodyka szkolenia:

Zajęcia organizowane są indywidualnie dla osób prywatnych lub pracowników firm i instytucji lub dla grup zorganizowanych. Termin szkolenia może zostać dopasowany do potrzeb słuchacza. Nie narzucamy terminów. Szkolenie w 100% prowadzone w formie ćwiczeń na komputerze w celu zdobycia wiedzy praktycznej.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Certyfikat wydany w dwóch językach polskim i angielskim. W ramach dodatkowej opcji istnieje możliwość wydania w/w dokumentu w dodatkowych (innych) językach.

Ramowy/skrócony program szkolenia:

- Wprowadzenie do języka JAVA
- Budowa algorytmów programistycznych
- Działanie programów w komputerze
- Dane – typy, operatory, wyrażenia
- Budowa i działanie Klas
- Obiekty w programowaniu
- Instrukcje sterujące
- Wyjątki kontrolowane
- Iteracje
- Tablice
- Przetwarzanie danych
- Programowanie współbieżne
- Budowa interfejsu GUI
- Projekt własnej aplikacji

Dodatkowe informacje