Power Pivot + Power Map

Kogo zapraszamy:

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą poznać i umiejętnie wykorzystywać dodatki Power Pivot i Power Map w MS Excel. Zapraszamy również na szkolenia z zakresu dodatku Power Query.

Termin, organizacja i metodyka szkolenia:

Zajęcia realizowane są w trybie zindywidualizowanym lub w formie wykładów dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia przyjmowane są od osób prywatnych, pracowników firm i instytucji. Istnieje możliwość dopasowania terminów do potrzeb słuchacza. Szkolenie w całości prowadzone w formie ćwiczeń na komputerze w celu zdobycia głównie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Certyfikat wydany w dwóch językach polskim i angielskim. W ramach dodatkowej opcji istnieje możliwość wydania w/w dokumentu w dodatkowych (innych) językach.

Dla szkoleń zindywidualizowanych oraz grup zamkniętych istnieje możliwość dostosowania programu/poziomu szkolenia do potrzeb słuchacza/y po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.