MS Project - szkolenie zindywidualizowane

Kogo zapraszamy:

Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu obsługi programu MS Project, który szczególnie przydatny jest przy harmonogramowaniu, zarządzaniu (zasobami, czasem, terminami itp.) oraz analizowaniu projektów. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia od podstaw aż po bardziej zaawansowane narzędzia.

Termin, organizacja i metodyka szkolenia:

Zajęcia realizowane są w trybie zindywidualizowanym. Zgłoszenia przyjmowane są od osób prywatnych, pracowników firm i instytucji. Nie narzucamy terminów i mogą one zostać dopasowane do dyspozycji godzinowej słuchacza. Szkolenie w całości prowadzone w formie ćwiczeń na komputerze w celu zdobycia głównie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie grupowej/wykładowej bezpośrednio w siedzibie firmy/instytucji (na komputerach i oprogramowaniu zlecającego). Szkolenie zamknięte dedykowane jest jak najlepszemu poznaniu przez uczestników/pracowników konkretnej wersji programu wykorzystywanego w zakładzie pracy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Certyfikat wydany w dwóch językach polskim i angielskim. W ramach dodatkowej opcji istnieje możliwość wydania w/w dokumentu w dodatkowych (innych) językach.

Zakres szkolenia obejmuje:

- Wprowadzenie do programu MS Project
- Zakres projektu (daty rozpoczęcia i zakończenia projektu)
- Typy widoków
- Kalendarze – typy ,zmiany, zadaniowe, ustawienia dni wolnych i godzin pracy
- Planowanie i harmonogramowanie zadań
- Określanie czasu trwania zadań dla różnych przypadków
- Zadania cykliczne, sumaryczne, etapy i podetapy
- Relacje pomiędzy zadaniami - RZ, RR, ZZ, ZR , wyprzedzenia, zwłoki
- Punkty kontrolne/kamienie milowe
- Ścieżka krytyczna (Wytyczanie, przegląd możliwości odchyleń)
- Rezerwy czasowe
- Definiowanie i rodzaje zasobów (praca, materiał, koszt)
- Przypisanie zasobów do zadań
- Zarządzanie budżetem w programie MS Project
- Filtry i raporty prac, budżetu, czasu
- Plany bazowe i odchylenia
- Wydruki dokumentacji/harmonogramów
- Monitorowanie realizacji zadań
- Implementacja podprojektów

Istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb słuchacza.

Dodatkowe informacje