Analiza danych

Kogo zapraszamy:

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które planują zająć się analizą danych przy pomocy narzędzi informatycznych.

Koszt szkolenia:

1626,02 zł netto
2000,00 zł brutto

Termin, organizacja i metodyka szkolenia:

Zajęcia realizowane są w trybie mikrogrupy lub w formie wykładów dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia przyjmowane są od osób prywatnych, pracowników firm i instytucji. Szkolenie w całości prowadzone w formie ćwiczeń na komputerze w celu zdobycia głównie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Certyfikat wydany w dwóch językach polskim i angielskim. W ramach dodatkowej opcji istnieje możliwość wydania w/w dokumentu w dodatkowych (innych) językach.

Przykładowe tematy realizowane podczas szkoleń na różnych poziomach:

- Struktury danych,
- Narzędzia analityczne,
- Analiza symulacji,
- Redundancja danych,
- Wprowadzeni do języka SQL,
- Budowa baz danych,
- Wizualizacja danych,
- itp.